UT-V1

En del av DumpaByen

I sammenheng med prosjektet DumpaByen plasseres et objekt mitt på rundkjøringen foran Kværnerveien 6; en hybrid av UFO og turbin. Dette får typebetegnelsen UT-V1.

DumpaByen er et kunstprosjekt under oppføring som trekker oppmerksomhet til det urbane området Lodalen. Områdenes kvaliteter er fortsatt i stor grad uutforsket og uutnyttet. Det søkes om støtte for prosjektet DumpaByen fra Koros programmet URO. Detaljene finner du i vedlagte søknadstekst.

Stedet for UT-V1

For kort tid siden ble en liten skovlhjul plassert på øya av rundkjøringen ved inngangen til Kværnerbyen:

 

I grunn er det et snaut minne om den gang største norske turbinfabrikken.

 

I fremtiden markerer UT-V1 inngangen til Kværnerbyen.

UT-V1 fungerer selvstendig, - uavhengig av om de andre komponentene av DumpaByen realiseres.

Funksjonene til UT-V1:

1.

UT-V1 fungerer som et landemerke for det nye boligområdet:
Hovedadkomst -og i utgangspunktet den eneste- leder gjennom rundkjøringen foran den blå fabrikkbygningen Kværnerveien 6. Den lille skovlhjulet på rundkjøringens øya ligger der som om noen hadde det glemt der. Her bør det plasseres en adekvat referanse til Kværnerdumpas tidligere storhet i industriell produksjon.

2.

UT-V1 er en historisk referanse til Kværnerdumpa og dumpas produkter:
UT-V1 lages av naglete stålplater analog de gamle turbinene, overflaten blir sort fet og sotet.

3.

Bilene som kjører gjennom rundkjøringen telles og resultatet visualiseres på UT-V1:
I motsetning til fet / sotet overflate av stålkonstruksjonen , er roterende bånd av lys rent og klart. Rotasjonen er initiert av forbipasserende biler: Deres bevegelse tar "svinghjul" med, og mens bilen allerede forlater rundkjøringen, kjører "svinghjulet" videre til en stopp eller til den initieres på nytt.

4.

UT-V1 henviser på flere omkringliggende bygninger og trafikk konstellasjon og veker oppmerksomhet for stedet:
Rett nord for rundkjøringen i det blå industribygg ligger inngangen til  tunnelsystemet "Fjellstallen": verksted inkl. dreieskive og parkeringsposer for lokomotiver ble hugget inn i fjellet i 60-årene. Fjellstallen blir muligens integrert i DumpaByen. Inntil da påpeker UT-V1 er diskret dens eksistens.
Sør for rundkjøringen finnes en ubrukt oppkjørsel til motorveien inn til sentrum. Også broen skal integreres i DumpaByen prosjektet. Som en del  av UT-V1 prosjektet skal broen belyses el. lign.

I den videre løpet av ring 2 i retning Konows gate er 2 flere rundkjøringer . I realisering av Dumpabyen skal UT-V2 og UT-V3 installeres i vær dens sentere. Andre objekter av DumpaByen i området er beskrevet i vedlagte søknad DumpaByen.

Foreninger med UT-V1

Hver snegl later en sti

Å vinne styrke ved å bremse strømmen

Brenne ressurser for å fremskynde strømmen av varer

Mobilitet i dødvann