Bilverksted

 

Firmaet Drammen Gummiservice har sitt hovedsete i Thordenskiolsgaten i Drammen

Firmaets byggningsenemble er gammel byggningsmasse som i løpet av århundret er blitt tilpasset de div. brukerne til en hver tid.

Ensemblet er ikke underlagt noen formell fredning:

Eierne føler seg likevel forpliktet ovenfor firmaets historie og ser det som ønskelig å opprettholde bygningskompleksets karakter.

 

p2 arkitektkontor ble spørt flere ganger om forslag for å omorganisere byggningsenemble:

 

klikk bildene

Movie
Bilder