Draumkvedet

Page 1 of 6

link til Quicktime animasjon:

Hold pekeren ned på bildet og trekk den fram og tilbake for å endre perspektiven. Ladingen tar litt tid