DumpaByen

Dumpa

 

I den industrielle tidsalder ble arbeidstedene ofte plassert i skjemmende områder og gjemt bak murer.  Som f.eks. Kværnerdumpa i Lodalen.

Karakteren av Kværnerdumpa (adskilt fra boligområde/ skitten/ støyende/ mørk) medførte i etterkant at diverse infrastrukturelle funksjoner også ble plassert i og rundt området og ofte forverret det kvaliteten av stedet ytterligere.

 

 

Byen

 

Etter at industrivirksomheten ble nedlagt i 1999 fikk området ett nytt navn og siden 2006 bygger OBOS ut den nå såkalte Kværnerbyen med totalt 1800 leiligheter;

Infrastrukturen består uendret.

Det er årsaken til at stedet fremdeles har en intangibel utstråling.

 

Kværnerbyen ligger midt i Oslo og daglig passerer hundretusenvis av mennesker det nye kvartalet. Likevel er området lite kjent og dårlig forbundet med de omkringliggende bydelene.

Kværnerbyen ligger avskjermet fra Vålerenga med jernbanesporene nordpå og er utilgjengelige fra Ekeberg ved foten av en bratt skråning opp mot Konos gate. Østpå ligger –gjemt bak rester av industribebyggelse- en forhekset eventyrskog (Svartdalsparken) mens det mot vest befinner seg en gedigen 3-etasjes trafikkmaskin.

Magi

Unntatt Svartdalen med sitt uregulerte vassdrag gjennom urskogen og sammenfallende industriruiner finnes det flere objekter og arealer som fremkommer som et utfall av forbausende/ forvirrende tids- og kultur clash:

1. Direkte nordvest for Kværnerbyen finnes levninger av det opprinnelige landskapet revet i stykker av jernbanesporene: åsen som strekker seg ned fra Enebakkveien/ Opplandsgata til rundkjøringen St. Halvards gate/ Turbinveien er «skivet» av sporene.

2. Ventilasjonstårnet til Vålerenga tunnelen fremtrer som en minaret uten tilhørende moské.

3. Tunnelanlegget Fjellstallen:

Rett nord for rundkjøringen St. Halvards gate/ Turbinveien i det blå industribygget ligger inngangen til en bombesikker lokstall inne i fjellet under Vålerenga med en svingskive for elektriske lokomotiver og celler for lokomotivene skutt rett inn i fjellet. Anlegget brukes fortsatt som lokomotivverksted.

4. Vest for Verkstedhallen og motorveibruene ligger den nedlagte bruen fra St. Halvards gate opp mot motorveien. En annen bru opp til motorvei ble revet i 2006. Det finnes ytterligere to ubrukelige bruer lenger ned Lommedalen som ble konvertert til fritid- resp kunst objekter.

Projeksjon Fjellstallen

Stigma

Kværnerdumpa var stigmatisert som et stygt sted; Kværnerbyen fjernet selve stigmaet; sårkantene, derimot, består.

Det forklarer hvorfor de ytre bygningene står som en beskyttende mur rundt kvartalet.

Ettersom det nye kvartalet står som et selvsentrert sted -avskjermet fra sine omgivelser- følger Kværnerbyen Kværnerdumpas skjebne

DumpaByen

Prosjektet har som mål å sette området tilbake i sin historiske kontekst ved å tilgjengeliggjøre, fremheve og synliggjøre de skjulte objektene og arealene som i sin tid ble etablert som følge av Kværnerdumpas karakter.

Disse objektene og arealene innehar en sterk ekspressivitet. De og evt. flere objekter i området skal fremheves og settes i sammenheng.

Jeg vil undersøke om det blir siktlinjer, gjenkjennelig merking eller om objektene forteller en fiktiv/ sann historie for å oppnå målet.

I overordnet forstand skal prosjektet integrere det nye kvartalet i byen og lage forbindelser med de tilstøtende bydelene.

 

 

mulig merking (f.eks. lysinstallasjon)

Gjennomføring av foreprosjektet

Verk

Jeg ønsker å finne ut, på hvilken måte de nevnte og evt. ytterligere objektene kan merkes og forenes til et sammenhengende verk. Verket skal bidra til å hente det nye kvartalet ut av den historiske dumpa ved å gjøre historien kjent, synlig og forståelig.

Kommunikasjon

Virkningen av prosjektet skal stråle ut over mer enn hele byen. Jeg vil utvikle en strategi for å iscenesette en offentlig diskusjon i media om målet, budskapet og sannferdigheten av prosjektet.I debatten drøftes følgende begrep:

                         Sannhet - Kunst

                   Oppriktighet - Estetikk

                              Moral - Media

Konnotasjon

Subteksten av verkets kommunikasjon formulerer hypotesen:

Sannheten er relativ og kortvarig; bare sann kunst er til for all evighet.

 

Subteksten av verket hypostaserer det metaforisk:

Moralen er død, men liket hans er vakkert.

f.eks. lysinstallasjon