Vasshjulet Losby

Plan- og designkonkurranse (2008)

 

VISJON:

Lørenskogs kommunevåpen forestiller vasshjulet på Losby. Vasshjulet er dermed en stor del av Lørenskogs identitet. Dette skal forankres i bevisstheten særlig av ungdom. Derfor må prosjektet få en tidsperspektive og vekke interesse til stadighet: Prosjektet må være present i både lokal- og regionalpressen, muligens i TVen.Likevel må selve bygningen gjøre turfolk oppmerksom på seg gang på gang. Containerne signaliserer at det skje noe her, - at det er noe under bygging. Byggeplasser er midlertidig men ikke bare derfor er de interessante:Alle kjenner vel den barnlig nysgjerrighet i betraktning av en ny byggeplass. Denne nysgjerrigheten vekkes med installasjonen og så rettes det på vasshjulet; og dermed også på stedets historie. For selve restaureringen av pidestallen og hjulet skal nemlig gammel handverkskunst gjenoppdages for å kunne gjenreise dem på en historisk riktig vis. Ved at utspringet av kommunen gjenoppdages og dokumenteres blir symbol stiftende stedet av Lørenskog til en identitet stiftende.Kunnskap som bestemte livet i århundrer i Lørenskog kan nå læres og formidles igjen.

KONSEPT:

Idet nettopp bygg- og renoveringsprosessen øker attraktiviteten av prosjektet kan prosessen utvides på en visst periode. Dette nytter evt. også ved finansieringen. De enkle tiltak kan stort sett utføres uavhengig av hverandre. F. ex. kan idriftsettelse av vasshjulet med montasjen av akvedukten utføres etter innvielse av WC, scenen og kafeen. Et vasshjulet i drift tiltrekker visst betydelig mer folk og en innvielse til kunne nytte for enda mer mediaoppmerksomhet.

PROSESS:

Før containerne oppstilles må pidestallen rehabiliteres og for WC og trapp containerne må fundamentene etableres. Så stilles 20“ WC containeren og 40“ containerne opp og glassfasaden rund vasshjulet monteres. Arbeidene på selve vasshjulet skje vernet under øverste containeren og glassfasaden.Det følger montasjen av scenen, amfiet og akvedukten. Containeren ovenfor vasshjulet tjener midlertidig som verksted før den innredes som utstilling bl.a. for modellen av Østmorksaga. Mot sør i containeren monteres en generator som drives av vasshullet: Etter alt er rehabilitert og reist opp, arbeider anlegget energi uavhengig.

 

link til illustrasjonene
link til video